BACK TO OFFICE  - comanda pentru biroul tau . 

Protectia datelor cu caracter personal

A. Informațiii generale și Declarații.

 

CS SALES & MARKETING SRL respectă confidenţialitatea propriilor clienţi şi vizitatori şi se obligă să protejeze datele şi informaţiile personale ale acestora. 

 

Prezenta Politică de Utilizare a Datelor Personale („Politica”) are în vedere website-ul workingup.ro –VÂNZĂTORUL (denumit în continuare „Website”). Declarăm că nu colectăm nici un fel de date, informaţii personale identificabile în momentul vizitării Website-ului, cu excepţia situaţiilor în care dumneavoastră consimţiţi să ni le furnizaţi sau în cazurile expres prevăzute de prezenta Politică.

 

Prezentele declaraţii descriu principiile noastre generale în ceea ce priveşte prelucrarea datelor personale aparţinând Clienţilor Website-ului (consideraţi a fi cumpărători ai oricărora dintre produsele sau serviciile disponibile pe Website) precum şi cele aparţinând vizitatorilor Website-ului. Vrem să ne asigurăm că înţelegeţi modalităţile în care vom folosi sau nu informaţiile pe care ni le încredinţaţi. Pentru a înţelege propriile dumnevoastră drepturi, vă sfătuim să citiţi prezenta Politică.

 

In ceea ce priveşte vizitatorii, VÂNZĂTORUL a structurat Website-ul astfel încât, în general, să poată fi vizitat fără să fie nevoie de identificarea sau dezvăluirea niciunei informaţii personale. Informaţiile de bază colectate sunt folosite pentru analiza traficului, îmbunătăţirea conţinutului Website-ului şi a percepţiei publice vizavi de acesta.

 

Datele cu caracter personal furnizate de Client în momentul acceptării prelucrarii acestora conform tuturor informatiilor existente la capitolul Termeni si conditii , vor fi folosite exclusiv în vederea executării contractului dintre Vânzător şi respecti Client, nu vor fi transmise sub nicio formă către terţe persoane şi nici nu vor face obiectul vreunei dezvăluiri.

 

VÂNZĂTORUL este înregistrat sub numarul ___________ în Registrul General al Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, conform Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 

 

 

B. Informaţiile prelucrate şi scopul colectării datelor personale

 

Pe perioada vizitării Website-ului, serverul colectează informaţii de bază care includ adresa IP, timpul şi durata accesării site-ului şi paginile vizualizate, nici una dintre aceste date de trafic nereprezentând informaţii identificabile, cu excepţia cazului când acestea sunt necesare preveniri unei fraude sau al unui abuz asupra sistemului informatic.

 

In cazul în care doriți  să cumpărați  unulsau mai multe le dintre produse disponibile pe Website, veţi pune la dispoziţia Vânzătorului atât date de identificare cât şi date necesare îndeplinirii procedurilor de facturare și livrare.

 

Din momentul în care veţi deveni Clientul Vânzătorului , vom prelucra datele şi informaţiile referitoare la propriul dvs. cont de utilizator cât şi înregistrările de client iar în  completare, vom stoca electronic propriile dvs. email-uri şi alte comunicaţii în măsura în care va fi necesar pentru trasmiterea acestor comunicări.

 

Conform cerinţelor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Vânzătorul  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care vă aparţin. Scopul colectării datelor este: încheierea contractului, evidenţierea financiar-contabilă, emiterea facturilor, colectarea debitelor, marketing-ul şi publicitatea produselor şi serviciilor CS Sales&Marketing SRL .

 

Vă este pusă în acest mod la dispoziţie , posibilitatea de a furniza datele dvs. personale, incluzând nume, prenume, adresă de domiciliu, adresă de e-mail, număr de telefon, acestea fiind necesare încheierii în mod valabil a contractului online pentru a beneficia de bunurile oferite spre vânzare   de către Vânzător . Refuzul dvs. de a furniza oricare din datele personale solicitate va determina neîncheierea contractului şi, pe cale de consecinţă, imposibilitatea pentru dvs. de a beneficia de serviciile sau produsele ofertate pe Website.

 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Vânzător , nefiind comunicate niciunei terţe persoane, cu excepţia cazului în care acestea sunt solicitate de autoritati publice pentru prevenirea, cercetarea şi reprimarea infractiunilor, autoritati în drept cu scopul verificării tranzacţiilor comerciale sau altor autorităţi în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

 

 

 

C.Care sunt drepturile dvs. În calitate de Client  cu privire la datele personale?

 

Potrivit Legii nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces la date, de intervenţie asupra acesupra acestora, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

a) Dreptul de acces la date

 

Prin exercitarea acestui drept, veţi avea posibilitatea obţinerii în mod gratuit de la Vânzător a confirmării faptului că datele dvs. personale sunt sau nu sunt prelucrate de Vânzător . Cererea dvs. va fi transmisă fără vreo justificare anume, trebuind însă precizată adresa fizică sau de poştă electronică unde veţi dori a vă fi comunicate informaţiile solicitate.

 

b) Dreptul de intervenţie asupra datelor

 

Dreptul de intervenţie asupra datelor poate fi exercitat în cazul în care constataţi sau sunt motive întemeiate să consideraţi că datele dvs. personale au fost prelucrate de către Vânzător  cu neîndeplinirea obligaţiilor transcrise în Legea nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi care incumbă în acest sens operatorilor.

 

Pentru a fi întrunire cerinţele Legii nr.677/2001, operaţiunea de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

 

a. să fie efectuată cu bună-credinţă, în considerarea scopului declarat şi a dispoziţiilor legale în vigoare;

 

b. să fie realizată doar în baza consimţământului anterior dat de către persoanele a căror date sunt prelucrate;

 

c. să privească date colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;

 

d. să fie realizată exclusiv asupra unor date adecvate, pertinente, exacte şi actualizate;

 

e. să privească date stocate într-o formă care să permit identificarea persoanelor vizate strict pe perioada necesarărealizării scopurilor în care sunt colectate şi ulterior prelucrate.

 

In cazul neconfonformării Vânzătorului  cu oricare dintre obligaţiile prevăzute de Legea nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, veţi avea dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legea menţionată.

 

c) Dreptul de opoziţie

 

Sunteţi proprietar de drept al tuturor datelor care vă privesc şi ajută la identificarea dvs. şi în această calitate aveţi dreptul de a vă opune, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care vă vizează să facă obiectul vreunei prelucrări. Cu toate acestea, vă amintim că, furnizarea incompletă sau necorespunzătoare a datelor personale ce vă aparţin ori retragerea încuviinţării prelucrării acestora de către Vânzător , va face imposibilă furnizarea către dvs. a serviciilor CS Sales & Marketing SRL .

 

Veţi avea însă dreptul de a vă opune, solicitând în mod gratuit şi fără vreo justificare, ca datele dvs. personale să nu fie prelucrate în scop de marketing direct. In această situaţie, exercitarea dreptului dvs. de opoziţie nu va avea nicio repercursiune asupra cumpărăturilor dumneavoastră  , singurul inconvenient fiind acela de a nu afla în timp util de noile produse oferite sau de existenţa promoţiilor disponibile pe Website.

 

d) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

 

Orice persoană are dreptul solicita şi de a obţine:

 

a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţă profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;

 

b. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la paragraful anterior.

 

e) Dreptul de a vă adresa justiţiei şi ANSPDCP

 

Incălcarea de către Vânzător  a oricărora dintre drepturile dvs. cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, vă dădreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în scopul apărării drepturilor garantate prin Legea nr.677/2001.

 

In situația  în care  urmare a neconformării cu prevederile Legii nr.677/2001, veţi suferi un prejudiciu, veţi avea posibilitatea să  vă adresați  instanţelor judecătoreşti din raza teritorială în care aveţi domiciliul în vederea remedierii pagubei astfel produse.

 

Oricare dintre solicitarile dvs. cu privire la exercitarea vreunuia dintre drepturile menţionate mai sus, va primi răspuns din partea CS Sales & Marketing SRL  în maxim 21  zile de la primirea unei cereri scrise, datate şi semnate transmisă de către dvs. la adresa de contacta Vânzătorului.

 

 

 

D.In ce mod vom folosi informaţiile?

 

CS Sales & Marketing SRL nu oferă, nu vinde şi nu furnizează niciunei terţe persoane vreuna dintre datele personale furnizate de către dvs. pe parcursul vizitelor Website-ului sau odată cu încheierea contractului online.

 

Vom folosi datele de contact furnizate de dvs. cu scopul exclusiv al furnizării serviciului către dvs şi pentru evidenţierea din punct de vedere contabil a operaţiunilor implicate. Vom creea şi menţine alte asemenea date precum cele aferente contului de utilizator precum şi înregistrările de client (customer logs), în măsura cerută de furnizarea serviciilor.

 

Adresa de domiciliu sau adresa de posţă electronică reprezintă o informaţie extrem de valoroasă atît pentru CS Sales & Marketing SRL cât şi pentru Clienţi, colectarea datelor conexate acesteia, făcând totodată posibilă informarea constantă a Clienţilor în ceea ce priveşte noile produse sau servicii oferite ori diferitele promoţii disponibile pe Website.

 

CS Sales & Marketing SRL va pune la dispoziţia anumitor angajaţi (departamentul financiar-contabil , dep. Facturare , juridic) informaţii şi date personale furnizate de dvs. în scopul exclusiv de furnizare corespunzătoare a serviciilor. Fiecare dintre aceşti angajaţi va primi instrucţiuni speciale în ceea ce priveşte prelucrarea propriilor dvs. date personale, CS Sales & Marketing SRL asumându-şi răspunderea în ceea ce priveşte modalitatea în care proprii angajaţi înregistrează, stochează, utilizează aceste date.

 

In alte circumstanţe nu vom dezvălui propriile dvs. date personale, decât în măsura în care, această dezvăluire va fi necesară pentru a identifica o anumită persoană, a comunica cu aceasta sau a înainta o plângere împotriva acesteia în cazul oricărui prejudiciu suferit de CS Sales & Marketing SRL, Clienţii acestuia sau alte terţe persoane. Vom dezvălui, de asemenea, astfel de informaţii, date personale, oricăror organisme abilitate, în concordanţă cu legile aplicabile şi tratatele internaţionale la care Romania este parte, în măsura în care există o obligaţie de furnizare a acestora.

 

CS Sales & Marketing SRL nu va dezvălui niciunei alte terţe persoane părţi sau întreg conţinutul electronic al e-mailurilor sau aplicaţiilor aferente propriilor dvs. personale, cu excepţia situaţiilor în care dezvăluirea: (a) este necesară protejării unui interes public ce vizează sănătatea sau siguranţa naţională; (b) este solicitată de organisme şi instituţii abilitate; (c) este necesară în vederea prevenirii şi combaterii unor infracţiuni.

 

CS Sales & Marketing SRL declară de asemenea că nu va proceda la nicio cenzură, editare, modificare, ştergere sau monitorizare a informaţiilor, datelor stocate pe serverele proprii puse la dispoziţia Clienţilor prin intermediul serviciilor ofertate pe Website. CS Sales & Marketing SRL nu va bloca accesul niciunei comunicări dintre Client şi oricare terţă persoană. Temeiul în virtutea căruia ar putea lua astfel de acţiuni ar fi încălcarea obligaţiilor contractuale de către Client, cât şi circumstanţele oricăror altor prejudicii ori impuneri legislative.

 

Prezenta Politica de Confidenţialitate face parte integrantă din contractul pe care urmează să îl încheiaţi online cu CS Sales & Marketing SRL. Oferta dvs. de contractare declarată prin acceptarea termenilor şi condiţiilor de contractare înseamnă inclusiv faptul că aţi luat la cunoştinţă de conţinutul Politicii de Confidenţialitate, consimţind în acelaşi timp, asupra prelucrării datelor cu caracter personal cu specificaţiile precizate mai sus.

 

 

 

E.Cookies

 

Website-ul foloseste cookie-uri proprii si de la terti pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. In urma accesarii website-ului workingup.ro , utilizatorii sunt informati cu privire la faptul ca website-ul foloseste cookie-uri. Continuarea navigarii implica acceptul utilizatorului.

 

Cookies sunt date pe care un site web le transfera pe hard-disk-ul utilizatorului web in scopul de a le stoca. Cookies sunt standard industrial si sunt folosite de cele mai multe site-uri, inclusiv workingup.ro, usurand accesul permament al unui utilizator la un site. Aceasta tehnologie ne permite sa adaptam site-ul la nevoile dvs.

 

Puteţi dezactiva oricând utilizarea acestora prin intermediul setărilor din browser-ul dumneavoastră, dar va rugam sa retineti ca Cookies ar putea fi necesare pentru a va putea furniza anumite facilitati ale serviciilor noastre online.

 

Brand Slider